Agenda

do 28 september 2017

Regiobijeenkomst Oost-Nederland duurzame inzetbaarheid MKB

09 uur
Van der Valk hotel ‘s-Hertogenbosch Bosscheweg 2, 5261 AA Vught

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) organiseert in september bijeenkomsten over het MKB over duurzame inzetbaarheid. De Nederlandse arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om initiatief en aanpassingsvermogen van bedrijven: nieuwe kansen grijpen, innovaties benutten en toetreden tot nieuwe markten vragen om veranderingsvermogen van bedrijven én werknemers. Dit geldt in sterke mate voor de levensmiddelenindustrie.

De sector heeft te maken met veel (technologische) veranderingen. Het aantal medewerkers is al een aantal jaren stabiel op 135.000 terwijl de productie stijgt. Dit betekent dus dat er met hetzelfde aantal medewerkers meer wordt geproduceerd. Om dit mogelijk te maken stijgt de automatisering van de productie en stijgen de eisen die gesteld worden aan de medewerkers die in de productie werken. De verwachting is dat dit proces de komende jaren verder zal doorzetten, wat investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk maakt.

Vergrijzing en ontgroening
Verder hebben bedrijven in de levensmiddelenindustrie sterk te maken met vergrijzing en ontgroening. In de totale levensmiddelensector was de gemiddelde leeftijd in 2012 40,4 jaar oud en was 13% van de werknemers 55 jaar of ouder, overeenkomstig met 16.000 banen. De verwachting is dat dit aandeel de aankomende jaren flink zal stijgen. Anderzijds heeft de sector sterk te maken met ontgroening. Er wordt met name tekort verwacht voor de hogere (technische) opleidingsniveaus, vanaf mbo niveau 3. Om de ontgroening en vergrijzing tegen te gaan is investeren in duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. De uitstroom van kennis en kwalificaties van de vergrijzende werknemer moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Duurzame inzetbaarheid is een breed thema, wat het lastig maakt om dit in zijn totaliteit aan te pakken. De HCA Food & Feed neemt een regierol op zich om samenhang tussen losse initiatieven te bevorderen en duurzame inzetbaarheid te implementeren. Dit gebeurt onder andere door het initiëren van projecten en het verwerven van subsidies om duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven te stimuleren.

Bijeenkomsten duurzame inzetbaarheid MKB

In dit project kunnen 40 MKB-bedrijven uit de levensmiddelenindustrie gratis kennismaken met 4 verschillende thema’s over duurzame inzetbaarheid. Het project wordt georganiseerd in vier verschillende regio’s (Noord-Nederland, Brabant, Oost-Nederland en Rijnmond) en wordt als volgt vormgegeven:

1. Regiobijeenkomsten (in vier regio’s)
Kennismaken met de onderstaande vier thema’s DI en invullen van een DI-scan.
– vitaliteit en gezondheid
– arbeidstijdenmanagement
– ontwikkeling en mobiliteit
– fysieke arbeid

2. Workshops
Bedrijven volgen een workshop toegespitst op een van de vier thema’s

3. Pilot
bedrijven krijgen een pilot op de werkvloer

4. Evaluatiebijeenkomst
Kennisdelen van ervaringen en afsluiting

Bijeenkomsten

7 september Brabant
09:30-12:30 uur
Van der Valk hotel ‘s-Hertogenbosch Bosscheweg 2 5261 AA Vught

12 september Oost-Nederland
12:30-16:00 uurVan der Valk hotel Hengelo Bornsestraat 400 7556 BN Hengelo

14 september Rijnmond
12:30-16:00 uur
Van der Valk hotel Rotterdam-Blijdorp Energieweg 2 3041 JC Rotterdam

28 september Noord-Nederland
12:30-16:00 uur
Provinciehuis Friesland Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden

Programma

Opening bijeenkomst door Erik Boon
Toelichting van de vier thema’s
Pauze
Informatieronde
Toelichting en invullen DI-scan
Afsluiting en inschrijven workshops

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven? Neemt u contact op met Erik Boon.

Aanmelden
D.m.v. een e-mail met vermelding van bedrijf, aantal personen en locatie.