Alle artikelen

De bomen en het bos

Column

In ondernemersland hoort men vaak dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Er is een woud aan subsidiemogelijkheden ontstaan: landelijk, provinciaal, lokaal, Europees, Raak-SIA, Interreg, noem maar op. En met allemaal verschillende regelingen daaraan gekoppeld. Voor welke subsidiemogelijkheid moet je dan als ondernemer gaan?

Hierbij speelt ook de vraag wat de kans is dat je op basis van een goed voorstel subsidie krijgt, omdat de gelden beperkt zijn en het de ondernemer nogal wat tijd kost, dus geld, om een goed voorstel te schrijven.

Maar laten we toch ook de positieve kant bekijken. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om het project van de ondernemer te versnellen en het risico te beperken! De ondernemer hoeft het ook allemaal niet zelf uit te zoeken. Er zijn genoeg mogelijkheden om hem daarbij te helpen: nationale- en regionale innovatiemakelaars/adviseurs, de medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en natuurlijk de bekende subsidieadviesbureaus. Belangrijk hierbij is wel dat de ondernemer en zijn eventuele partners in het project duidelijk voor ogen hebben wat ze nu precies willen, daar kunnen de innovatiemakelaars ook bij helpen.

Maar ook de subsidieverleners kunnen hun steentje bijdragen. Ondernemers hebben behoefte aan een goede communicatie over de verschillende subsidies, waarbij kort en bondig, in voor de ondernemers begrijpelijke taal, duidelijk gemaakt wordt wat de subsidieregelingen precies inhouden en welke eisen eraan gesteld worden om hiervoor in aanmerking te komen. Voorlichtingsbijeenkomsten zijn een mogelijkheid, maar ondernemers, en zeker het MKB, hebben vaak daar de tijd niet voor. Voorlichting via de website is daarom een goed alternatief.

Nog even over de beperkte subsidiegelden. Het is voor de ondernemer nogal frustrerend dat, na veel voorbereidend werk, een goed voorstel geen subsidie krijgt omdat de pot met geld leeg was. Eigenlijk zouden we in Nederland een systeem moeten opzetten, landelijk en/of regionaal, waarbij de ondernemer in dergelijke gevallen wordt opgevangen en verder wordt geholpen met het zoeken van alternatieve subsidiemogelijkheden.

Dit zou veel frustraties kunnen wegnemen. Laten we met elkaar de schouders eronder gaan zetten, zodat we uiteindelijk door de bomedoor de bomen het bos weer gaan zien.

Ir. Albert Zwijgers — innovatiemakelaar Gezondheid bij topsector Agri&Food