Nieuwsberichten

‘Terugdringen voedselverspilling levert geld op voor bedrijven’

In Nederland worden jaarlijks miljoenen tonnen goed voedsel, met een waarde van zo’n 5 miljoen euro, weggegooid. Voor de negatieve impact daarvan is genoeg aandacht, maar de businesscase van voedselverspilling blijft onderbelicht. Dat schrijft Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens aan de Wageningen Food & Biobased Research, in een artikel .

Afgelopen maand verscheen er namens de Champions 12.3 coalitie waarin terug te lezen is wat het aanpakken van voedselverspilling kost, welke investeringen ervoor nodig zijn en wat het in euro’s oplevert. Zo’n 1200 bedrijfscases, vanuit zeventien landen, van bedrijven, van bedrijven uit verschillende sectoren zijn hiervoor bestudeerd.  De conclusies van het rapport zijn overduidelijk, schrijft Timmermans: in 99% van de cases was sprake van een positieve ‘Return On Investment’. ‘Het beeld is herkenbaar vanuit de tientallen projecten die Wageningen University & Research afgelopen vijftien jaar met bedrijven uit de gehele voedselketen heeft uitgevoerd. Er zijn altijd significante economische voordelen te behalen, met een goede ROI. En er zijn altijd barrières die overwonnen moeten worden, om tot grootschalige implementatie en impact te komen. Veelal intern binnen de organisatie of in ketensamenwerking.’

MVO Nederland
Vanuit het innovatieprogramma ‘Ontkiem je Kracht’, worden bedrijven door  MVO Nederland begeleidt bij het verminderen van voedselverspilling en het verwaarden van reststromen. De komende tijd zal MVO Nederland samen met The Source Shakers optrekken, om bedrijven meer inzicht te geven in kansen en concrete oplossingen voor voedselverspilling. Timmermans: ‘In 2017 willen we met twintig tot dertig bedrijven kansenkaarten ontwikkelen om de businesscase voor economische, sociale en ecologische winst scherp te maken en het voor nog meer bedrijven aantrekkelijk wordt om deze te gaan realiseren. Daarnaast organiseren MVO Nederland en Wageningen Academy een bijeenkomst op 29 juni bij de Verspillingsfabriek: van food waste naar food profit.’

Lees hier het complete artikel van Timmermans.