Over Food & Nutrition

Multimediaal platform voor de Nederlandse agro-foodsector.

Food & Nutrition is hét gemeenschappelijke multimediale platform voor informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en discussie tussen ondernemers, beleidsmakers en kenniswerkers in de agrofoodsector en bereikt niet alleen de top van de sectoren maar betrekt door het grote bereik nadrukkelijk ook het brede MKB bij de agrofood agenda. Food &Nutrition komt tot stand dankzij financiële- en inhoudelijke steun van NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij; NV Industriebank LIOF; Gemeente Helmond/Food Capital; Greenport Venlo; Food Connection Point en De Groene Campus.

Food & Nutrition- magazine, website en app.

Food & Nutrition magazine
Food&Nutrition verschijnt elk kwartaal in een oplage van 6.200 exemplaren en wordt gratis toegezonden aan leden van directie en hoger management van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de sector in Nederland. Verder wordt het magazine verspreid via displays in onderwijsinstellingen om de aansluiting arbeidsmarkt-bedrijfsleven te verbeteren. In het kader van positionering van de sector wordt Food&Nutrition aangeboden aan relevante politici en beleidsmakers op Europees, landelijk en provinciaal niveau. Verder wordt het magazine verspreid via displays in onderwijsinstellingen om de aansluiting arbeidsmarkt-bedrijfsleven te verbeteren.

volg ons ook op Twitter