Partners

Greenport Venlo

Greenport Venlo is dus één van de vijf Greenports die Nederland kent. Dit tweede tuinbouwgebied van Nederland heeft haar groeiende betekenis vooral te danken aan de strategische ligging vlakbij belangrijke afzetgebieden als Duitsland en Midden-Europa.

Greenport Venlo is niet alleen een organisatie of een gebied in Europa, het is ook een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nauwe samenwerking tussen verschillende partijen binnen Greenport Venlo zorgt de komende decennia voor een unieke impuls aan de economie van Noord-Limburg e.o..

Regio Venlo, Provincie Limburg en Ondernemend Limburg hebben zich verenigd in de Stichting Greenport Venlo. Het primaire doel van de stichting is samen te bouwen aan de realisatie van de Greenport en de (internationale) communicatie en branding daarvan.

Bezoek de website van Greenport Venlo