Partners

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Met een breed aanbod aan opleidingen leiden we hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties, met name gericht op onze strategische speerpunten Energie en Healthy Ageing.

Breng theoretische kennis in de praktijk

De Hanzehogeschool hecht veel waarde aan de verbinding met de samenleving en het bedrijfsleven in de regio. Onze studenten en docenten worden er letterlijk op uit gestuurd om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Dat kan bijvoorbeeld in onze Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit, EnTranCe of de Health Hub Roden.

ZAP richt zich op het omzetten van biologische (rest)stromen tot bruikbare componenten. Binnen EnTranCe wordt gebouwd aan de energievoorziening van morgen. De Health Hub Roden is een innovatief knooppunt voor medische technologie en Healthy Ageing in Noord-Nederland. In alle gevallen ontmoeten studenten, docent-onderzoekers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven elkaar om te werken aan echte cases. Alles is er op gericht te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast ontwikkelen studenten belangrijke vaardigheden die nodig zijn in hun toekomstige werkveld. Docent-onderzoekers doen ervaring op die ze weer inzetten binnen de kennisinstellingen.

Share your talent. Move the world.