Partners

ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij bijna 17.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

Dat doen we zeer betrokken en professioneel, zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies. Daarnaast participeren we in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van onze leden.

We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid. We hebben dan ook altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. Verder dagen we onze leden voortdurend uit om alert te blijven en goed in te spelen op de veranderende vragen van burger en consument. Hoofdonderwerpen op onze agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. Ons jaarverslag geeft een nadere indruk van ons werk.

Visie
ZLTO wil toonaangevend zijn in het creëren én realiseren van het perspectief van ondernemers in de groene ruimte, zodat zij duurzaam en daardoor succesvol kunnen ondernemen. Lees voor meer informatie onze visie Meerwaarde(n)-Voorwaarde(n).

Breed palet
We richten ons zowel op de primaire land- en tuinbouw als op andere ondernemingen in de groene ruimte. Vanuit het belang van al die leden stimuleren we samenwerking in ketenverband, maar ook met maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs en met sectoren buiten de land- en tuinbouw.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor internationale samenwerking. Mede via Agriterra zijn we actief betrokken bij het opzetten van landbouworganisaties in onder andere Oost-Europa, Azië en Afrika. Zo kunnen ook zij zich in hun land inzetten voor de toekomst van hun leden en voor duurzaam ondernemen in markt en maatschappij.

Samen met LTO Noord en de LLTB participeert ZLTO in de federatie LTO Nederland.

Bezoek de website van ZLTO